Kontakty

Telefón:
+421 2 59 307 310

Email:
webportal@terno.sk

Adresa:
TERNO real estate s.r.o. Bratská 3 851 01 Bratislava Slovensko

Korešpondenčná adresa:

Mokráň záhon 2
821 04
Bratislava

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK42 1111 0000 0013 9377 8001
SWIFT: UNCRSKBX

Identification codes:

IČO: 50020188
DIČ: 2120151011
IČ DPH: SK2120151011

Kontaktný formulár