Často kladené otázky

Registrácia účtu

Na web portáli sa môžete zaregistrovať troma spôsobmi.

1. Zadaním Vašich osobných údajov, ktoré sú povinné:

 • meno, priezvisko
 • dátum narodenia
 • korešpondenčná adresa
 • mailová adresa

Po prvotnej registrácii Vám bude na Vami zadanú mailovú adresu zaslaný potvrdzujúci link, na ktorý kliknete a následne dôjde k aktivácii Vášho účtu.

 2. Prostredníctvom Vášho existujúceho účtu na FB

 3. Prostredníctvom Vášho existujúceho účtu na Google

Pre registráciu účtu sú povinné nasledovné údaje:

 • meno, priezvisko
 • dátum narodenia
 • ulica, popisné číslo
 • mesto, PSČ
 • krajina

Pre akceptáciu je povinné odsúhlasiť podmienky používania web portálu, ktorých znenie je uvedené v časti registrácie. 

Áno, na web portáli je možné zaregistrovať účet, aj keď nevlastníte vernostnú kartu.

Následne je možné (nie povinné) požiadať o vydanie novej vernostnej karty prostredníctvom web portálu.

Taktiež je možné na už zaregistrovaný účet na web portáli priradiť Vašu existujúcu vernostnú kartu. Na priradenie existujúcej vernostnej karty je potrebné číslo (EAN) Vašej vernostnej karty a kód ľubovoľného pokladničného dokladu (daňový doklad č.Pxxxxxxxxxxxxx), na ktorý bola Vaša vernostná karta už zaevidovaná.

V časti "Prihlásenie" kliknete na link "Strata hesla?".

Následne Vás systém vyzve na zadanie Vašej mailovej adresy, ktorú ste použili pri registrácii Vašej vernostnej karty. Ak je mailová adresa zadaná správne, príde Vám na ňu odkaz, prostredníctvom ktorého je možné heslo obnoviť.

Po prihlásení sa k Vášmu účtu, je možná zmena osobných údajov v sekcii "Môj profil". Tu je možná zmena všetkých zadaných osobných údajov, s výnimkou dátumu narodenia.

Ak ste pri registrácii zadali nesprávny dátum narodenia a požadujete jeho opravu, kontaktujte nás s touto požiadavkou na adrese webportal@terno.sk

Na jeden registrovaný účet na web portáli je možné mať priradenú vždy iba jednu vernostnú kartu.

V prípade, že máte vernostnú kartu k účtu priradenú a požiadate o novú vernostnú kartu, pôvodná vernostná karta Vám bude automaticky deaktivovaná, tj. nebude ju možné použiť na zaevidovanie nákupu alebo na čerpanie bodov.

Body z deaktivovanej vernostnej karty Vám budú automaticky prevedené na novú vernostnú kartu, ktorú ste si na web portáli zaregistrovali.

Vernostná karta

Vernostnú kartu je možné získať dvoma spôsobmi:

1. Na ktorejkoľvek predajni KRAJ/TERNO – obdržíte žiadosť o novú kartu, po vypísaní ju odovzdáte zamestnancovi pokladne, ktorý ju obratom aktivuje a vydá Vám plastovú vernostnú kartu, ktorú môžete začať ihneď používať.

2. Následne si môžete túto kartu priradiť k Vášmu účtu na web portáli v sekcii "Moje karty", ak si tento účet zriadite.

 

1. Bez návštevy predajne - elektronicky, priamo na web portáli, v sekcii "Moje karty" je možné požiadať o vydanie novej vernostnej karty.

V takomto prípade je vygenerovaný PDF súbor s dočasnou vernostnou kartou, ktorú je potrebné vytlačiť a následne je ju možné používať.

2. Plastová vernostná karta Vám bude zaslaná poštou do troch pracovných dní.

Áno, priamo na web portáli, v sekcii "Moje karty", následne je vygenerovaný PDF súbor s dočasnou vernostnou kartou, ktorú je potrebné vytlačiť a následne je ju možné používať. Plastová vernostná karta Vám bude zaslaná poštou do troch pracovných dní.

Pri predložení vernostnej karty pri nákupe, sa na kartu zaevidujú body za nákup, pričom platí, že za 1 CELÉ EUR získate 1 BOD.

Body si môžete uplatniť nasledovne:

 • za 150 vernostných bodov získate zľavu 5% z nákupu
 • za 250 vernostných bodov získate zľavu 10% z nákupu
 • za 50 vernostných bodov v sieti KRAJ/TERNO získate papierovú tašku KRAJ/TERNO s doplatkom iba 0,01 EUR
 • za 100 vernostných bodov v sieti KRAJ/TERNO získate multifunkčnú tašku KRAJ/TERNO s doplatkom iba 0,01 EUR

Po uvedení všetkých osobných údajov môžete získať:

 • 1%-nú meninovú zľavu z nákupu v deň Vašich menín, opakovane
 • 5%-nú narodeninovú zľavu z nákupu v celom kalendárnom týždni, v ktorom máte narodeniny, opakovane
 • 1%-nú seniorskú zľavu z každého nákupu, po dovŕšení 60 rokov, opakovane

Všetky okamžité zľavy (narodeninová zľava, meninová zľava a seniorská zľava) sa automaticky kumulujú.

Duplikát vernostnej karty je možné získať dvoma spôsobmi:

1. Ak bola karta registrovaná prostredníctvom printovej žiadosti na predajni KRAJ/TERNO, získate duplikát rovnakým spôsobom a body z pôvodnej karty Vám budú po zaregistrovaní novej žiadosti o duplikát karty automaticky prevedené.

2. Ak bola karta registrovaná na web portáli, získate duplikát prostredníctvom web portálu „Sekcia Moje karty - Vyžiadať novú kartu“. V tomto prípade bude Vaša stratená karta automaticky po vyžiadaní novej karty zablokovaná a Vaše nevyužité body presunuté na novú vernostnú kartu. Prostredníctvom web portálu si vytlačíte dočasnú vernostnú kartu, ktorú môžete používať, pričom nová plastová vernostná karta s identickým číslom Vám bude zaslaná poštou do troch pracovných dní.

Ak ste stratili vernostnú kartu, bezodkladne požiadajte o novú vernostnú kartu (prípadne požiadajte o zablokovanie stratenej vernostnej karty na webportal@terno.sk), aby ste predišli zneužitiu v podobe neoprávneného vyčerpania nazbieraných bodov, za ktoré nezodpovedáme.

O nazbierané body neprídete, pokiaľ nebudú z dôvodu straty karty zneužité druhou osobou, za čo nezodpovedáme. Ak si požiadate o duplikát karty, v deň spracovania žiadosti Vám na duplikát karty prevedieme aktuálny stav Vašich bodov.

Prenášajú sa do nasledujúceho kalendárneho roka, avšak body staršie ako 2 roky budú automaticky vymazané, bez nároku na kompenzáciu.

Prostredníctvom web portálu môžete požiadať o novú KRAJ kartu, nie je však možné požiadať o novú TERNO kartu prostredníctvom tohto portálu.

Ak však už vlastníte existujúcu TERNO kartu, prostredníctvom portálu si ju môžete zaregistrovať. Následne si môžete rovnako ako v prípade KRAJ karty, sledovať jej nákupy, prípadne si túto kartu zablokovať (v prípade straty).

Reklamácie

Nefunkčnú vernostnú kartu môžete reklamovať prostredníctvom mailovej adresy webportal@terno.sk alebo telefonicky na 02/59307313.

Problémy s nesprávnou evidenciou bodov môžete reklamovať prostredníctvom mailovej adresy webportal@terno.sk alebo telefonicky na 02/59307313.

Ľutujeme, ale nákup nie je možné dodatočne zaevidovať.

Obratom, najneskôr však v deň nákupu, vzniesť reklamáciu u zamestnanca pokladne, ktorý je povinný nákup stornovať a nablokovať ho opätovne, aby sa neoprávnene stiahnuté body vrátili späť na bodové konto zákazníka.  Zamestnanec pokladne má právo požiadať o predloženie inkriminovaného pokladničného dokladu a vernostnej karty, za účelom kontroly správnosti pripísania bodov späť na bodové konto príslušnej vernostnej karty.

V prípade, že uvedenú skutočnosť zistíte neskôr ako v deň nákupu, je potrebné zaslať reklamáciu prostredníctvom mailovej adresy webportal@terno.sk alebo na telefónne číslo 02/59307313.